www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

- Projekty architektoniczne

- Kierowanie budową

- Przeglądy okresowe budynków

- Odbiory domów i mieszkań

- Nadzory Inwestorskie

ARCHITEKTURA

Usługi: Kierowanie budową, Projekty architektoniczne, Przeglądy okresowe budynków, Odbiory techniczne domów i mieszkań, Nadzory Inwestorskie

KIEROWNIK BUDOWY

BIURO PROJEKTÓW
Marcin Klepacz