www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

-    
 

Otwory na drzwi wewnętrzne - sprawdzenie ich regularność oraz to, czy ściany po obu stronach otworu drzwiowego mają równe grubości.

-    
 

Tynki - weryfikacja ich jakość. Na ścianach i suficie nie mogą występować widoczne pęknięcia, bruzdy i odparzenia tynku. Zwróć uwagę na miejsca trudno dostępne, np. pod parapetami, a także koło okien i drzwi balkonowych. Pęknięcia mogą świadczyć o odspojeniu tynku, który z czasem zacznie odpadać. Plamy na ścianach mogą wskazywać na zawilgocenia lub przecieki. Pęcherzyki to częsty efekt nieprawidłowego wietrzenia pomieszczenia.

-    
 

Wylewka podłogowa - częstym błędem wykonawców jest pozostawianie nadmiaru wylewki przy ścianach i w narożnikach podłóg.

-    
 

Drzwi zewnętrzne - sprawdzenie, czy otwierają się i domykają lekko, bez skrzypienia. Zwróć uwagę na ich szczelność i ewentualne zarysowania (także te na klamce).

-    
 

Okna - sprawdzenie czy otwierają i uchylają bez oporów oraz czy nie mają żadnych zarysowań na szybie i ramie. Ważna jest też prawidłowe osadzenie uszczelek, które nie powinny odstawać, zwijać się czy wychodzić poza szczelinę, w którą są wciśnięte.

-    
 

Instalacja elektryczna - zweryfikuj, czy we wszystkich gniazdkach jest napięcie oraz czy działają włączniki oświetlenia i zgadza się rozmieszczenie gniazdek (elektrycznych, telefonicznych, telewizyjnych).

-    
 

Instalacja wodna - wyjścia na baterie muszą być zlokalizowane w miejscach zgodnych z projektem (dotyczy to także pralki i zmywarki). Skontroluj, czy w pobliżu rur nie ma zacieków.

-    
 

Centralne ogrzewanie - sprawdź, czy wszystkie grzejniki są ciepłe i są wyposażone w stopki dystansowe, a termostaty nie przeciekają, czy nie ma wycieków z termostatów.

-    
 

Wentylacja - we wszystkich kratkach wentylacyjnych powinien być cug (można to sprawdzić, zbliżając do kratki zapaloną zapałkę - płomień powinien pochylać się w kierunku kratki).

-    
 

Balkon - musi zachowywać spadek, na płytkach nie powinno być żadnych zacieków ani przebarwień. Uczulamy na ewentualne pęknięcia elewacji przy łączeniu ściany budynku z balkonem.

odbiór mieszkanie od dewelopera oraz na rynku wtórnym

ARCHITEKTURA

ODBIORY TECHNICZNE

DOMÓW I MIESZKAŃ

Odbiór techniczny domu czy mieszkania od dewelopera przed podpisaniem ostatecznego protokołu przejęcia pozwala wykryć usterki lub niezgodności w stosunku do zawartej umowy. Braki te deweloper zobowiązany jest bezpłatnie usunąć w ramach udzielanej gwarancji.

 

Odbiór techniczny to nie to samo co odbiór lokalu. Celem pierwszego jest sprawdzenie stanu mieszkania, zgłoszenie wszelkich uwag do jego wykonania i jakości. W czasie drugiego spisywany jest stan liczników, odbierane są klucze i lokal faktycznie przechodzi we władanie nabywcy. Warto pamiętać, że od tego momentu należy już płacić czynsz i wszelkie koszty eksploatacyjne. Często więc deweloperzy łączą oba te odbiory, co nie jest oczywiście korzystne dla klienta. Zgłoszenie usterek, ale nieodebranie lokalu chroni nasz przed dodatkowymi kosztami i motywuje dewelopera do szybszej naprawy usterek.

 

Podczas inspekcji sprawdzam kilkadziesiąt punktów kontrolnych w Twoim nowym mieszkaniu lub domu min. takich jak: 

 

-    
 

Metraż mieszkania (nie wliczamy do powierzchni użytkowej mieszkania grubości tynków). Nierzadko zdarza się, że rzeczywista powierzchnia różni się od powierzchni wynikającej z dokumentacji, a przy obecnych cenach na rynku nawet niewielkie różnice w powierzchni przekładają się na znaczne sumy pieniędzy.

-    
 

Piony ścian.

-    
 

Poziomy sufitów i podłóg.

-    
 

Kąty proste narożników przy suficie i podłodze.

 Dalmierz laserowy 

 

 

 Kamera termowizyjna 

 

 

 Wilgotnościomierz.

 nieinwazyjny 

 

 

 Laser krzyżowy 

 

 

 Anemometr 

 

 

 Detektor instalacji.

 podtynkowych 

 

 

 Kątomierz cyfrowy 

 

 

NIEKTÓRE NARZĘDZIA

WYKORZYSTYWANE PODCZAS ODBIORÓW