www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

ARCHITEKTURA

KIEROWNIK BUDOWY

Kierownik Budowy to jedna z pierwszych osób, jaką zobowiązany jest zatrudnić Inwestor przed rozpoczęciem realizacji budowy. Wynika to m.in. z przepisów art. 18 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, nakładających na Inwestora obowiązek zapewnienia kierownictwa budowy. Osoba taka powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje z określonych specjalności technicznych i budowlanych. 

 Układanie stropu gęstożebrowego 

 

 

 Wykonywanie wieńców żelbetowych 

 

 

 Zabudowa szeregowa 

 

 

 Płyta fundamentowa 

 

 

 Dylatacja między segmentami 

 

 

 Murowanie ścian konstrukcyjnych 

 

 

 Strop Teriva 4.0/2 

 

 

 Podparcie stropu gęstożebrowego 

 

 

 Strop Teriva 4.0/1 

 

 

Kierownik Budowy  jest osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, przynależną do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, która w procesie budowy jest odpowiedzialna między innymi za prawidłowy przebieg robót budowlanych, a w szczególności za wykonywanie ich zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i pozwoleniem na budowę.

Jeśli Inwestor nie ma czasu lub wiedzy techniczno budowlanej do nadzorowania prac wykonywanych przez wykonawców, warto zatrudnić niezależnego Kierownika Budowy, który będzie raportował Inwestorowi jakość przekazywanych do odbioru prac. Poza odbiorem kluczowych etapów budowy decydujących o bezpieczeństwie konstrukcji są również inne prace budowlane decydujące o walorach użytkowych i jakości budynku min. takie jak: izolacje przeciwwilgociowe czy izolacje termiczne.

KIEROWNIK BUDOWY

ZATRUDNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ

MOŻE NIE REPREZENTOWAĆ

INTERESÓW INWESTORA

REALIZACJE

KIEROWNIK BUDOWY ZATRUDNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ MOŻE NIE REPREZENTOWAĆ INTERESÓW INWESTORA