www.facebook.com

klepaczbp@wp.pl

+48 503 709 800

Do organu administracji architektoniczno-budowlanej  składane są dwie jego części, które obejmują projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. Trzecią część projektu stanowi projekt techniczny niezbędny do rozpoczęcia budowy.

Projekt budowlany budynku stanowi opracowanie wielobranżowe składające się z projektów branżowych wykonanych przez Specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności w którego skład w zależności od uwarunkowań wchodzą:

Wielobranżowy projekt budowlany budynku stanowi m.in. załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

Podczas opracowywania projektu indywidualnego uwzględniane są wszystkie potrzeby Inwestora, walory widokowe działki, oświetlenie słoneczne, ukształtowanie terenu itd. Tworzenie własnego domu wspólnie z architektem daje praktycznie nieograniczone możliwości wspólnego kształtowania przestrzeni i formy domu będącego miejscem do życia na długie lata.

Wielobranżowe projekty budowlane, projekty architektoniczne

ARCHITEKTURA

INDYWIDUALNY PROJEKT DOMU

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

-    

Projekt zagospodarowania terenu -  ................................................................................................  Architekt .

-    

Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej -  ............................... Projektant Inst. Sanit. .

-    

Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej -  .........  Projektant Inst. Sanit. . .

-    

Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej -  .....  Projektant Inst. Sanit.

-    

Projekt zewnętrznej instalacji gazu -  .............................................................  Projektant Inst. Gaz. .

-    

Projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej -  ....................................  Projektant Inst. Elektr. .

-    

Projekt architektoniczny -  ............................................................................................................................  Architekt .

-    

Projekt konstrukcji -  ......................................................................................................................................  Konstruktor .

-    

Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej - ................................ Projektant Inst. Sanit. .

-    

Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - ........... Projektant Inst. Sanit. .

-    

Projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania - .. Projektant Inst. Sanit. .

-    

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej - ....................................................  Projektant Inst. Gaz. .

-    

Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej - ....................................  Projektant Inst. Elektr. .

ARCHITEKTURA